สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDV จัดการอบรม “การเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูวิชาชีพ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDV จัดการอบรม “การเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูวิชาชีพ”

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีและกล่าวเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูวิชาชีพ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูทางวิชาชีพให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพสูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวพันพรกูล ทั้งนี้มีครูวิชาชีพ จำนวน 58 คน เข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโยเดีย โรงแรม Class Kameo อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูวิชาชีพได้พัฒนาผลิตผลงานทางวิชาการที่สามารถผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครูวิชาชีพให้มากขึ้นต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี