สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะทำงานการจัด “Cooking Class”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประชุมคณะทำงานการจัด "Cooking Class ให้กับคู่สมรส/ผู้ติดตาม ผู้นำการประชุม ABAC – APEC Business Advisory Council" (ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด "Cooking Class ให้กับคู่สมรส/ผู้ติดตาม ผู้นำการประชุม ABAC – APEC Business Advisory Council" โดยที่ประชุมฯ สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ จัดแบ่งกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 – 30 คน รวม 60 – 80 คน โดยนำเสนอเมนูที่จะใช้ในการจัดฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยตำรับชาววัง เมนูอาหารคาว เป็นหมี่กรอบทรงเครื่อง เมนูของหวาน เป็นบัวลอยสามสีและกิจกรรมร้อยมาลัยดอกไม้สด

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี