สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขยายผลจากโครงการ U2T

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร จากความร่วมมือจากโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ทางโรงเรียน ฯ รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ต.พงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ได้จัดโครงการขยายผลจากกิจกรรม “ช่างไฟฟ้าชุมชน ตำบลพงตาเอี่ยม” โดยได้ดำเนินการบริการวิชาการส่งเสริมให้ช่างไฟฟ้าภายในชุมชน ต.พงตาเอี่ยม จำนวน 20 คน มีทักษะความรู้ ความสามารถและได้หนังสือรับรองความสามารถ ผ่านการทดสอบมารตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน สามารถสร้างเสริมพัฒนาผู้เข้าร่วมอบรม ฯ ได้เข้าใจเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทักษะวิชาชีพอย่างมีมาตรฐานและมีสมรรถนะตรงสายอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี