สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมประชุมหารือกับ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ในประเด็นกำหนดแนวทางการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานด้านการออกแบบดิจิทัล พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ณ หน่วยพัฒนาอาชีพ มูลนิธิฯ ถนนสรรพาวุธ

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี