สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมอาหารคาว บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพัน อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมอาหารคาว บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพัน อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

โดย อ.ดร.อรอุมา นาทสีทา, อ.ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ และ อ.จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ สำนักศึกษาวิชาทั่วไป

กรณีศึกษาทุนฯ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล สำรวจ สัมภาษณ์ อภิปรายกลุ่ม จัดกิจกรรมทำอาหารที่ได้จากงานวิจัย ได้แก่ แกงปลา แกงหน่อไม้ และปลาร้าบอง พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาการท่องเที่ยว ผลักดันให้เข้าสู่หลักสูตรสาระเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษาในพื้นที่

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=pd-w6BT-Hcc
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี