สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม สำหรับการปลูกพืชทดลอง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม สำหรับการปลูกพืชทดลอง

โดย รศ.ดร.วรา วราวิทย์, รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ และ อ.กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของพืช ได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความชื้น ความเป็นกรดและด่างจากอุปกรณ์ EC Sensor, CO2 Sensor, pH Sensor, Temperature & Humidity  Sensor โดยใช้ตัวควบคุม Single Board Computer (SBC) ในการรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์เพื่อทำการประมวลผลและใช้ iOT เพื่อสั่งปรับอุปกรณ์ควบคุม (Actuators) ให้เป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sOtBM0lVPKI
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี