สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เสวนา Children’s University – Learning in an Extracurricular Learning Center” The 10th Anniversary Celebration of Thailand Children’s University

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เสวนา Children's University – Learning in an Extracurricular Learning Center" The 10th Anniversary Celebration of Thailand Children's University

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ "Children's University – Learning in an Extracurricular Learning Center" The 10th Anniversary Celebration of Thailand Children's University โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย โดยมี Prof. Dr. Rudolf Herbers ผู้ก่อตั้งโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก Teutolab, Bielefeld University และคุณ Heidi Starke ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก Teutolab, Bielefeld University เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eqqg883xpLJOoyoL8IXuGAYBz1OY-BKUTEMnV5Ivz5Gmng?e=s6WRmP

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี