สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกาศแจ้งบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ข้อปฏิบัติบริเวณประตูทางเข้า-ออก

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

‼️ประกาศแจ้งบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา‼️

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับการประสานจากกองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ที่ใช้จักยานยนต์ในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สำนักพระราชวัง เมื่อถึงบริเวณประตูทางเข้า-ออก  ขอให้จอดรถจักรยานยนต์บริเวณจุดจอดที่กองตำรวจฯ วังได้กำหนดไว้ และเข็นรถจักรยานยนต์เข้า-ออกประตู (ไม่อนุญาตให้ขับเข้า-ออก) 

2.เมื่อถึงจุดขึ้นรถจักรยานยนต์จึงสามารถขับขี่มายังสถาบันได้

3. ถอดหมวกกันน็อคทุกครั้ง เมื่อผ่านเข้า-ออก และใส่หมวกกันน็อคเมื่อถึงจุดขึ้นรถ

กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี