สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมให้กับนักศึกษาที่สนใจ โดยมี ดร.รณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการบริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากร โดยได้บรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวตน การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก ตลอดจนการวางตัวให้เข้ากับบุคคลอันหลากหลายในสังคมได้ ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EsGunppTCWNOvfuJVKASZnwBCJL14eL77P9xMIgiKq76Kg?e=STA9Nh

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี