สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ขอเชิญชวนร่วมคัดเลือกและเลือกซื้อหนังสือ “CDTI Library Mini Book Fair 2022”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรสถาบัน และบุคคลทั่วไปร่วมคัดเลือกและเลือกซื้อหนังสือ "CDTI Library Mini Book Fair 2022 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา" ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 -​ 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี