สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมฝึกอบรม “ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก หลักสูตร 18 ชั่วโมง” ครั้งที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักศึกษา CDTI ร่วมกิจกรรมเยาวชนคนสร้างอนาคต-การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย ผ่านจัดกิจกรรมฝึกอบรม “ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก หลักสูตร 18 ชั่วโมง” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับนางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวกวิตา นิวัฒนนันท์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฯ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศกัมพูชา ประจำประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ไอแอลโอ) ในพิธีเปิดโครงการ “เยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย” ผ่านจัดกิจกรรมฝึกอบรม “ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก หลักสูตร 18 ชั่วโมง” โดยจัดฝึกอบรมภาคความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้กับเยาวชนทั่วไปที่มีอายุ 15 – 24 ปี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของเยาวชน การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเหมาะสมแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโควิด – 19 โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ในระหว่างวันที่ 17, 23 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 รวม 3 วัน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ดูภาพเพิ่มเติม https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgaWLqpEOQREm9CwPFUSIvoBF9J3T0K1MsEGF0ERPB4H9A?e=A1MwJv

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี