สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ไหว้ครูดนตรีไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ครูสุเมธา ทรัพย์รังสี อาจารย์ประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียน นักศึกษา สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จำนวนทั้งหมด 16 คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ บ้านดนตรีสมบูรณ์ศิลป์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้สืบสานรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าใจที่มาพิธีไหว้ครู รูปแบบพิธีกรรม โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ มีผู้อ่านโองการนำไหว้ครู บูชาครู เครื่องสังเวยและมีการกำหนดเพลงหน้าพาทย์บรรเลงตามคำกล่าวครู สามารถสืบทอดสร้างองค์ความรู้พิธีไหว้ครูดนตรีไทยได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี