สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีทำบุญเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีทำบุญเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณริมคลองเปรมประชากร ด้านข้างวัดเบญจมบพิตรและสถาบันฯ 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtkmliLzW_NCkpRxOXXXfU0BBfXSGbmbn0F3RVi2U4jPXA?e=OgC1nG

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี