สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีทำบุญเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีทำบุญเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีทำบุญเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณริมคลองเปรมประชากร ด้านข้างวัดเบญจมบพิตรและสถาบันฯ 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtkmliLzW_NCkpRxOXXXfU0BBfXSGbmbn0F3RVi2U4jPXA?e=OgC1nG

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี