สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและนักศึกษาจำนวน 2 ทีม ทีมที่ 1 Coolant Life Extension Machine และทีมที่ 2 The Peltier Totem (a laptop heat remover) เป็นตัวแทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันเกิดจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่าง ๆ และนานาประเทศ ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 "The 7th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย สิงคโปร์ และบังคลาเทศ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัยในระดับนานาชาติ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาพร้อมตัวแทนจากอินเดีย สิงคโปร์ บังคลาเทศ เข้าร่วม และตัวแทนจากญี่ปุ่น จีน เข้าร่วมแบบออนไลน์ มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 6 ประเทศ 13 สถานศึกษามีผลงาน Project ในการนำเสนอจำนวน 94 ผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคพังงาเป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมแกรซแลนด์ เขาหลัก บีชรีสอร์ต ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี