สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี และตัวแทนบุคลากรสถาบัน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 62 ปี ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อน้อมถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถอันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmGw1ReAAM1NnyFZC0Smq-YBJxv33xttJPTCA1z-y4TvOw?e=C8P0Cl

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี