สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แจ้งประชาสัมพันธ์ร้านค้าศูนย์อาหารได้ทำการย้ายสถานที่มายังลานฝั่งธนาคาร TMB

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แจ้งประชาสัมพันธ์ร้านค้าศูนย์อาหารได้ทำการย้ายสถานที่จากเดิมข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. มายังลานฝั่งธนาคาร TMB (ดังภาพ) โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี