สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

New Gen Techno ครั้งที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

New Gen Techno ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "New Gen Techno" ครั้งที่ 2 แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทักษะวิชาชีพในด้านการวางแผน การจัดการ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ สู้งาน สื่อสารเป็น และเพื่อให้มีความพร้อมต่อการศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่  เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkbaebXmE45CiNKaLS_RRq4BjXy1CMmyJDGRWIVOCD0dJA?e=fbviwm

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี