สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ระบบตรวจสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการชีวพันธุกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระบบตรวจสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการชีวพันธุกรรม
โดย รศ.ดร.วรา วราวิทย์, รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ และอ.กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการชีวพันธุกรรมระดับสูงให้เหมาะสม ระบบจะทำการวัดค่าสภาพแวดล้อมตามจุดสำคัญต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้องด้วย เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงและทำการแจ้งเตือนหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=oYzC8Y4BiLQ
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี