สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

การผลิตพาร์ม่าแฮม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การผลิตพาร์ม่าแฮม

โดย คุณเตชัส ไชยนุวัติ
ที่ปรึกษา อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาร์มาแฮม เป็นสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เริ่มคิดค้นวิจัยวัตถุดิบที่จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทําการตรวจสอบค่ากรด-ด่าง ปริมาณค่าน้ำอิสระ ปริมาณความชื้น
และไขมันหลังจากระบวนการหมักแห้ง พบว่าค่าที่ได้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์พาร์มาแฮมตามท้องตลาด แต่เมื่อตรวจคุณสมบัติทางด้านจุลินทรีย์แล้วพบว่ามีจํานวนเชื้อจุลินทรีย์ที่เกินมาตรฐาน

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=TSP784v2JG8

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021” คลิก!!

ระดับปริญญาตรี