สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อุปกรณ์จ่ายน้ำไร้สัมผัสสำหรับตู้น้ำเย็น

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อุปกรณ์จ่ายน้ำไร้สัมผัสสำหรับตู้น้ำเย็น

โดย คุณเขตต์ ณ นคร, คุณธีรดนย์ ดอกบัวงาม และคุณลัทธวิทย์ เรืองบัณฑิต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ
ที่ปรึกษา อ.สุเมธ เชิงดา และ อ.เฉลิม ไชยวงค์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

การสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะผู้จัดทำพบว่ามีผู้สัมผัสก็อกตู้น้ำเย็นของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตู้น้ำเย็นเป็นแบบใช้มือกด อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย ทางคณะผู้จัดจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์จ่ายน้ำไร้การสัมผัสสำหรับตู้น้ำเย็นขึ้น เพื่อช่วยลดการสัมผัสในการใช้งาน

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021” คลิก!!

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี