สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับนายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และคณะ ในโอกาสหารือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnmHZxRYYidEndX0GbMDSlQBqZRd0jvOPWMwJE_Fa14V7g?e=MckPpy

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี