สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อวชิราวุธวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณะ และนักศึกษาสถาบัน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Edu Fair) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วชิราวุธวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารนวภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ena8tX9K1sBJnEeJ4UGcYjMBI2oleKT37KwGeDcDe0BJhg?e=H6l3BS

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี