สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ศูนย์บริการวิชาการ จัดงานปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล(Nurses’ aides/Caregivers) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (605) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 8 กันยายน – 11 ตุลาคม 2565 และฝึกภาคปฏิบัติวันที่ 12 ตุลาคม – 27 ธันวาคม 2565

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EufdN_xEdqZMkEr1brZk7eMB2y7sn_h4S2usYkftJ-h3CA?e=O6QkMg

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี