สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปิด TESA TOP GUN RALLY ครั้งที่ 16

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีปิด TESA TOP GUN RALLY ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดการประชันทักษะด้านสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 16 "TESA TOP GUN RALLY No.16" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร โดย ทีมเอางานมาอีก จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นรับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพ "TESA TOP GUN RALLY" แก่ ผศ.อารยา โพธิสรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดการประชันครั้งที่ 17 ต่อไป พิธีมีขึ้น ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Er0ajRpjeNxHkG1ClRu6X30BzScTpKZNME8Nakspf0-SEw?e=0bGHAA

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี