สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และตัวแทนคณะ เข้าแนะนำสถาบันและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในรอบเช้า ตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนวังบ่อวิทยา โรงเรียนพนมรอกวิทยา โรงเรียนหนองบัว โรงเรียนตะคร้อพิทยา โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ และโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี