สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี ในโอกาสหารือทางวิชาการและชมห้องปฏิบัติการ Smart Factory ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม โรงงานต้นแบบด้านธุรกิจอาหาร ห้องปฏิบัติการครัว ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ และห้องปฏิบัติการสร้างเครื่องดนตรีไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ชมภาพเพิ่มเติม

https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhvelWtufLFCv_A_c6MchAIBg8yWnRaZw2b8pWgYPeTPUA?e=FmG0Zo

 

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี