สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี ในโอกาสหารือทางวิชาการและชมห้องปฏิบัติการ Smart Factory ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติงานนวัตกรรม โรงงานต้นแบบด้านธุรกิจอาหาร ห้องปฏิบัติการครัว ห้องปฏิบัติการช่างยนต์ และห้องปฏิบัติการสร้างเครื่องดนตรีไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ชมภาพเพิ่มเติม

https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhvelWtufLFCv_A_c6MchAIBg8yWnRaZw2b8pWgYPeTPUA?e=FmG0Zo

 

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี