สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งานฉลองอายุมงคล 88 ปี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTIสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีท่านแรกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานงานฉลองอายุมงคล 88 ปี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ พร้อมมอบการ์ดอวยพร ดอกไม้ และร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด และเพลง Happy Birthday พร้อมรับโอวาทจากท่านผู้หญิงอังกาบ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม

https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErVPuUD20JZJs86mfsEiCvEBlmBCt1jXH3oL8rbzu8kwiA?e=u501M5

 

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี