สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมงานปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมงานปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมงานปฐมนิเทศกำลังพลผลัดใหม่ ในปีงบประมาณ 2566 และงานมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลเสร็จสิ้นภารกิจ ในปีงบประมาณ 2565 ในการนี้รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พร้อมด้วยอาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียน ร่วมชมนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน จัดโดย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpehfSVuuq5DgcHwnwLcVdwBM5D-_AFzy8SQ4vLlIIOfAg?e=8iLLXw

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี