สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน ร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงาน หรือ ร่วมคัดสรรบุคคล องค์กร หรือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มจิตอาสา ชมรม สมาคม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันเข้าร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ต้นกล้าแห่งคงามดี” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารโครงการและแบบประมวลประวัติและผลงาน ประจำปี 2565 ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สอบถามข้อมูลโทร 095-614-5492 (คุณวรินทร)

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี