สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการประกวดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการประกวดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eiyud40LfqlPjeE0VNJebzwBg3vm4CIo1C-bdXIkL1jDmw?e=vV5AD3

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี