สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัด “4 Square of CDTI” เปิดบ้านอัพเดทหลักสูตร พร้อมเผยชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. จัด “4 Square of CDTI” เปิดบ้านอัพเดทหลักสูตร พร้อมเผยชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเปิดบ้านวิชาการ 2022 ภายใต้แนวคิด “4 Square of CDTI” นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบรับตามความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จากครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ บรรยากาศ และรับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ประกอบด้วย 3 คณะ และ 1 โรงเรียน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ โดยในปีนี้มีความพิเศษคือหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันได้พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น เช่น สาขาการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) คณะบริหารธุรกิจ

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgLCtJYxCdRCpQ4BmZtvmc0BSGLO6smNej4MDGo_fs1DOA?e=7uhiVa

ปภาภรณ์/ข่าว
 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี