สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

CDTI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม APEC 2022 เผยแพร่สูตรอาหารแก่นานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม APEC 2022 เผยแพร่สูตรอาหารแก่นานาชาติ
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการทำอาหารไทยตำรับชาววัง” แก่ ภริยา/คณะผู้ติดตาม บุคคลสำคัญที่เข้าร่วมการประชุม APEC 2022
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี