สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เสด็จพระราชดำเนินศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในโอกาสติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ประจำปี 2565 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วยข้าราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี