สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัยและวิรัชกิจ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. SUZUKI Kazuya (Chief Representative) Ms. SATO Hiromi (Volunteer Coordinator) และ Mr. KAJII Yusuke (Volunteer Coordinator) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย (JICA Thailand Office) ในโอกาสที่ Mr. SUZUKI Kazuya มาเยี่ยมชมสถาบันเป็นครั้งแรกภายหลังการมารับตำแหน่งใหม่ และในโอกาสที่นักเรียน ครู และผู้บริหาร สถาบัน Tanaka Educational Group มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนนักศึกษา 2 สถาบัน โดยมี Ms. YAMAGUCHI Akina (JOCV) ที่ JICA Thailand Office รับสมัครมาให้ปฏิบัติงานที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมให้การต้อนรับด้วย จากนั้น อธิการบดีได้นำ Mr. SUZUKI Kazuya และคณะ เยี่ยมชมการประกอบอาหาร Tempura Bento Set โดยนักเรียนสถาบัน Tanaka Education Group ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ej-TGemds3ZKuHto2RSGQUYBMCQAJCLdbH6FN2dDTox1Fw?e=AlzqMS

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี