สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Mr.Ryochi Tanaka และคณะนักเรียนจาก Tanaka Educational Group ในโอกาสร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนนักศึกษาสถาบัน Tanaka Educational Group และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ ห้องประชุมสิรินธนพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtfNru5sAOlLr8E_AHbke3wB-5n8hvhdCvjaSWwBZmw7YA?e=De43er

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี