สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ K.O. Open House 2022 ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักเรียนได้ทราบหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EjFHIYpHCJNDhPMl6g4sDi4BJiVQmIa8O_RIc–yTFGd9Q?e=8038ji

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี