สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมบรรเลงดนตรีในสวน H.M. Song เทิดพระเกียรติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมบรรเลงดนตรีในสวน H.M. Song เทิดพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี นำคณะนักเรียน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าร่วมแสดงดนตรีไทยในงาน “ดนตรีในสวน H.M. Song อว.บรรเลงเพลงเพื่อพ่อ” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565  เป็นประ ณ สวนหลวงพระราม 8

 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eg6GX6DNL69CgJj7ej10zDUBWLhI-Q3w4FZm9y4Sb64gLQ?e=rMCZpP

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี