สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนโลก อย่างไร้พรมแดน Innovation for Sustainable Future Together ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกต่อในระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EseozinTV6xGng687ZKQ6QcB0sInBidsi5y1JvE4bnFKeg?e=adRDhu

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี