สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทพุ่มเซ่ 1 และ 2 ระดับสายเขียว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณภา ปานชิยา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทพุ่มเซ่ 1 และ 2 ระดับสายเขียว ในการแข่งขัน Thailand Para Taekwondo Contest 2022 จัดโดยสมาคมกีฬาเทควันโดคนพิการไทย ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี