สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนไทรน้อย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนไทรน้อย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อแนะนำแนะแนวหักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvOVCFqOduBChZOfXYrh1FAB8hKVW0ZIUU-V9-EzdYoiqQ?e=pF2jWt

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี