สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม “พัฒนาการคิดเชิงออกแบบควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการพัฒนาคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาวิชาชีพของชุมชน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม "พัฒนาการคิดเชิงออกแบบควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน" ในวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท รับจำนวนจำกัด 10 คนเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี