สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยาย ในหัวข้อ “เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อ "เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า" แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจในวิชา 200-4208 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Special Topic in Industrial Technology) ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ (5405) ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี