สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับดร.วรพัฒน์ อรรถยุกติ และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และห้อง CDTI workshop พร้อมหารือทางวิชาการ ณ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EmHXU_kH2GlApf8kgrqvKSYB6B0BIcYflNj0uTPBIwD1ag?e=UVJx6J

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี