สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม KM หัวข้อ “การศึกษาดูงานสถานศึกษาในประเทศเกาหลีใต้”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การศึกษาดูงานสถานศึกษาในประเทศเกาหลีใต้" โดย อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี