สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม KM หัวข้อ “การศึกษาดูงานสถานศึกษาในประเทศเกาหลีใต้”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ "การศึกษาดูงานสถานศึกษาในประเทศเกาหลีใต้" โดย อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไซต์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ถ่ายทอดความรู้ 30 นาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 นาที ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 604

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94273660895

Meeting ID: 942 7366 0895

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/mbRGwXL4id4mouqB9

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี