สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 เรื่อง คือเรื่อง “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ CIRA CORE” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเรื่อง “นวัตกรรมระบบไฟฟ้าสำหรับ SMART CITY” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี