สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1-buM6pXSb_k4V5E-XdEgll58Pi-l4ZoU

ปภาภรณ์/ข่าว
 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี