สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำ ร่าง แผนพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1-emYLhVVplM35kFhxV5FA3YkdyJtjEWy

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี