สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาหารชาววังจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อาหารชาววังจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ "ตำรับอาหารชาววังจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน" โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องเรียน 5323 ชั้น 3 อาคาร 605 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทย โดยร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไซต์และและออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี