สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อาหารชาววังจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อาหารชาววังจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ "ตำรับอาหารชาววังจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน" โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องเรียน 5323 ชั้น 3 อาคาร 605 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารไทย โดยร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในรูปแบบออนไซต์และและออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี