สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครเข้าร่วมค่ายจิตอาสา โครงการ “เทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 6”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายจิตอาสา โครงการ "เทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 6"

คณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการเทคโนโลยีปันน้ำใจเพื่อน้อง ครั้งที่ 6 ออกค่ายอาสา ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัfแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้อยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้ ทางสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จึงได้เปิดการรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายจิตอาสาและจะทำการคัดเลือกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 20.00)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd06GVRbMqsTRus47ZflY6iUzdsKz0q1e-DmBV9dlyCwhJXsw/viewform?usp=sf_link

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี